Kichkina, jajjigina xolli qiz yoki anda-anna kuni tug‘ilgan xoldor qiz. Sol: Anda, Annaxol