Juma kuni tug‘ilgan o‘g‘il po‘latdek mustahkam bo‘lsin