Bo‘taloq. Shu so‘z bilan boshlangan qo‘shma ismlarning qisqargan shakli