Oddiy, sodda, jaydari yoki muloyim, tarbiyali, odobli