Boy-badavlat va savodxon, o‘qimishli, nozik didli bola