“Bek“ so‘zi bilan boshlanadigan qo‘shma ismlarning (Bekmurod, Bekmuhammad, Bekoyim) eq.