Beklar nasliga mansub o‘g‘il ulg‘ayib yigit bo‘lsin yoki berk-mustahkam, yashovchi yigit