Eht. Berdinazar, Berdiniyoz kabi ismlarning qisqargan shakli