Nazir (qar.) - azoblardan ogohlantiruvchi, ya’ni Muhammad (sav) baxsh etgan bola. Nazir nomi payg‘ambarning sifatlaridan biri