Bog‘li, turmaklangan, mahkamlangan, ya’ni yashaydigan hamda xalif Ali madadkor bola