Asal kabi totli, suyuki; shirin tilli bola yoki qar. Boli. Shakllari: Bolliboy, Bollibika