Muhammad (sav) abadiy, mangudir yoki umri uzoq, boqiy umrli bolani Muhammad (sav) o‘z panohida asrasin