Boqiulla, Boqizoda, Boqimuhammad kabi ismlarning eq. shakli