Boy, badavlat bo‘lsin yoki oilamiz farzand tufayli davlatli bo‘lsin