Boylar urug‘iga mansub bola yoki boylarning ulug‘i