Baxtli, saodatli; maqsadiga erushuvchi; kuchli, qudratli, omadli, tolei porloq