Baxtli, saodatli; maqsadiga erushuvchi; kuchli, qudratli