So‘g ulg‘ayib, suvni taqsimlovchi, suv qo‘riqchisi bo‘lsin