“Qizlar“ so‘zi bilan boshlanadigan ismlar - Qizlargul, Qizlarbasning eq.shakli