Oiladagi to‘rtinchi bola yoki eskicha oy hisobining 4 oyida tug‘ilgan qiz. Shakllari: Robiyagul, Robiyamo, Robiyaxon, Robiyabu