Qar. Zarir yoki yovshan, darmanadek mustahkam, chidamli