Zuhro yulduzidek porloq, tolei baland va xol bilan tug‘ilgan qiz. Sol: Zuhroxol