Jingalak sochi va nozli, nafosatli qiz yoki qora sochli qiz