Xumorli, qo‘msalgan, orziqib kutilgan qiz yoki dilbar maftunkor, jozibali