Anjir pishganda tug‘ilgan qiz yoki shirin, suyukli qiz