Oldingi turmagan bolalar evaziga berilgan bola yoki badal - chakalakzor, butazor