Maqtovga, olqishlarga sazovor. Muhammad payg‘ambar (Muhammad ibn Abdulloh, 570 yoki 571 Makka — 632, Madina)ning ismi.

Ismning boshqa yozilishlari
Mashhur insonlar