Balli - tasanno, maqtovga loyiq yoki ravshan, nurli yohud bolli - totli, suyukli, shirin