Marhum buvasi, bobosining ismi berilgan bola. Ba’zi manbalarda Bobo (ar.) - ota, diniy rahnamo, ulug‘ shayx