Allohning rizqu ro‘zlik bandasi yoki Allohning ruh baxsh etgan bola