Dovruqg'I tillarda doston bo'lgan, taniqli, mashhur. Bu nom Rustamning otasi Zolning (Firsavsiyning “Shohnoma“ dostoni qahramoni) laqabi bo‘lgan