Muqaddas shahar, ziyoratgoh Madina (Arabistonida) nomidan olingan ism