Yorqin, ravshan, oq yuzli, nurli yoki intiluvchi, havas qiluvchi