Allohni yodga oluvchi, unga madhu sano aytuvchi qiz; xudojo‘y qiz