Kuchli, qudratli, jasur qiz yoki Zuhro yulduzidek go‘zal, yorqin qiz