Barchadan ko‘p biluvchi, o‘ta bilimdon, donishmand, islom qonunshunosi