Mahkam, mustahkam bo‘lib turadigan, ya’ni yashaydigan bola