Allohdan so‘rab, iltijo qilib olingan bolaning umri boltadek mustahkam bo‘lsin yoki kindigi bolta bilan kesilgan bola. Oilada bolalar turmasa shunday ism qo‘yishadi