Tanlangan, saralab olingan. Bu nom Muhammad (sav)ning sifatlaridan biridir