Nurga burkangan, nurli, zebo yoki Nur (qar.), ya’ni Alloh bergan go‘zal qiz